الماس های گام زنی

الماس های گام زنی همانطور که نام آنها مشخص است  برای دنده زنی به جای ابزار های دنده زنی مانند قلاویز حدیده و رولینگ به کار میرود . الماس های گام زنی برای داخل تراشی و روتراشی  به این صورت که الماس روی هلدر به وسیله پیچ بسته میشود و به وسیله دستگاه CNC  شروع به عملیات  تراش و براده برداری  می کند. این الماس در گام های مختلف به صورت میلیمتری و اینچی  در بازار موجود میباشد که گام اینجی آن تنوع زیادی دارد که در صنایع مختلف از جمله صنایع نظامی،خودروسازی،وپتروشیمی استفاده میشود.اینسرت ها ی گام زنی عبارت اند از:

الماس گام زنی BUT

الماس گام زنی SAGE

الماس گام زنی API

الماس گام زنی VAM

الماس گام زنی ISO METRIC

الماس گام زنی UN

الماس گام زنیW

الماس گام زنی BSPT

الماس گام زنی NPT

الماس گام زنی NPTF

الماس گام زنی PG

الماس گام زنی AG60

الماس گام زنی AG55

الماس گام زنیNPS

الماس گام زنی RD

الماس گام زنیACME

الماس گام زنی STUB ACME-ATACME

الماس گام زنی UNJ

الماس گام زنی MJ

الماس گام زنیABOUT

1مجموع 2 محصول
1مجموع 2 محصول

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :