منظم و نا منظم

تهیه و تامین کلیه سه نظام و چهارنظام

صفحه نظام 

لینت,گیره فلبی,مرغک گردان اصفهان,مرغک گردان غربی,

آچارسه نظام و کلیه ملزومات تراشکاری وفرزکاری

در سایز های
63 و 80 و 110 و 130 و 160 و 200 و 250 و 315 و 400 و 500 و ....
منظم و نا منظم 
تهیه و تامین کلیه سه نظام و چهارنظام
سه نظام مارک کره نشان*چهارنظام منظم مارک کره نشان
شش نظام منظم
سه نظام وچهارنظام لهستان*سه نظام و چهارنظام بایسون
سه نظام و چهار نظام وشش نظام اونیورسال
سه نظام و چهارنظام هیدرولیک
صفحه نظام 

ارسال نظر

عنوان نظر :
نام شما :
ایمیل :